Welkom bezoeker

Dit is de website van Beleggingsstudieclub “Het Flevobeleg” in de gemeente Dronten.

Deze website dient uitsluitend om informatie te verstrekken aan potentiële leden.
Vraagsgewijs wordt hierna nader ingegaan op onze vereniging. 

Wat is Het Flevobeleg?

Het is een officiële vereniging die is opgericht op 20 augustus 1985.
Het statutaire doel hiervan is “haar leden inzicht bij te brengen in financiële gelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot beleggingsvraagstukken”.
Praktisch betekent dit dat aandelenbeleggingen worden besproken, en dat democratisch wordt besloten tot aan- en verkoop van beleggingen.
Voor de duidelijkheid: het is geen commerciële beleggingsinstelling.

Wie kan er lid worden van de vereniging?

In principe iedereen die ouder is dan 18 jaar. Deze leeftijdsgrens is opgenomen in de statuten.
Omdat de vergaderingen in Dronten worden gehouden is het wel prettig als men ook in de gemeente Dronten (de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant) woont.
Een andere eis is dat men wel al enige ervaring heeft met beleggen.

Wat kost het om lid te worden?

De vereniging heeft een gezamenlijk vermogen waarmee wordt belegd. Dit vermogen is ingebracht door de leden, en de omvang daarvan wisselt uiteraard met het aantal leden, maar ook met de koersbewegingen.
Bij het aanvang van het lidmaatschap moet het nieuwe lid een bedrag storten dat gelijk is aan het gemiddeld vermogen per lid op dat moment, zodat ieder een gelijk aandeel houdt in het gezamenlijke vermogen.
Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt het gemiddeld vermogen per lid op dat moment weer uitbetaald. Als de vereniging goed heeft belegd is dat dus hoger dan de eerste inleg.
Het inlegbedrag staat dus niet vast, en is afhankelijk van het gemiddeld vermogen op dat moment. Het gaat om een paar duizend euro.
Als het bedrag door koerswinsten te hoog is opgelopen kan er overigens in de vergadering worden besloten om uitkeringen aan de leden te doen.

Daarnaast moet ieder kwartaal een bijdrage worden betaald in de lopende kosten van de vereniging.

Welke inspraak heeft een lid?

In principe wordt iedere maand vergaderd, waarbij een agenda wordt gevolgd. Iedereen kan nieuwe agendapunten aanbrengen, en daar wordt democratisch over gestemd.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Moeten alle vergaderingen worden bijgewoond?

Het is wel prettig, maar het is geen verplichting om de vergaderingen bij te wonen.
Maar iemand die nooit komt heeft ook geen toegevoegde waarde voor de vereniging, en dat is wederzijds. Er moet dus zeker wel een intentie zijn om regelmatig te komen.

Hoe kan je lid worden?

Voor meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap: neem contact op met de secretaris.
Zie de contactgegevens.